ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2  ป.2  

 

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2 

    ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และ เรียนรู้

การเขียน ประโยคสัญลักษณ์ หาผลลัพธ์ การวัด การเรียงลำดับ การตวง การชั่ง

รูปเรขาคณิต ธนบัตร เวลา นาฬิกา แบบรูป ความสัมพันธ์ และโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ 

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ

ธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2 และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2  ป.2

{slider=เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2 และวีดีโอ |closed|noscroll}

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       คำตอบ ข้อ    ข.   729    615    667   594

หาจำนวนที่น้อยกว่า 800 ทุกจำนวน

ก.  มี 812 ,  924 ที่มากกว่า 800

ข.  ถูกต้อง 

ค.  มี 950         ที่มากกว่า 800

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK