ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2  ป.2  

 

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2 

    ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และ เรียนรู้

การเขียน ประโยคสัญลักษณ์ หาผลลัพธ์ การวัด การเรียงลำดับ การตวง การชั่ง

รูปเรขาคณิต ธนบัตร เวลา นาฬิกา แบบรูป ความสัมพันธ์ และโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ 

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ

ธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2 และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       คำตอบ ข้อ    ข.   729    615    667   594

หาจำนวนที่น้อยกว่า 800 ทุกจำนวน

ก.  มี 812 ,  924 ที่มากกว่า 800

ข.  ถูกต้อง 

ค.  มี 950         ที่มากกว่า 800

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      คำตอบ ข้อ ค.  725 =  700 +20 +5

ข้อที่เขียนกระจายได้ถูกต้อง   

ก.  ผิด ที่ถูกต้องเป็น 251 =  200 + 50 + 1

ข.  ผิด ที่ถูกต้องเป็น  549 =  500 + 40 + 9

ค.  ถูกต้อง      

 
  วีดีโอ 2 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3          คำตอบ ข้อ   ค.  630

 735     7 มีค่า  700 

 476     7 มีค่า   70

ต่างกัน   (นำมาลบกัน)

=    700 - 70

=     630  

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4          คำตอบ ข้อ ก.    

ข้อใด   285   เป็นจำนวนนับที่ต่อท้ายจากตัวเลขที่กำหนด

ก.  293   291   289   287   285    ถูกต้อง

    ลดลงทีละ 2 

ข.  250   260   270   280   290

    เพิ่มขึ้นทีละ 10 

ค.  260   265   270   275   280

    เพิ่มขึ้นทีละ 5      

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     คำตอบ ข้อ ค.  941 - 482    กับ    351 +  422

หาผลลัพธ์ ที่ต่างกันมากที่สุด

ก.  728 - 525    กับ   151  +  272

       203                    423  

   ต่างกัน  423 - 203 =   220 

    

ข.  235 + 244    กับ   796  -  352 

       479                    444

   ต่างกัน  479  - 444 =   305  

 

ค.  941 - 482    กับ    351 +  422

        459                    773 

    ต่างกัน   773 - 459 =   314 

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6    คำตอบ ข้อ ข.  774  - 539   <  123  +  102   

หาข้อที่ไม่ถูกต้อง

ก.  459  +  262  >  876  - 197

       721          >       679 

ข.  774  - 539   <  123  +  102

       235          <       225           ไม่ถูกต้อง

ค.   536 - 272  =   108  +  156   

       264         =        264

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7    คำตอบ ข้อ ก.   748

จากโจทย์  

 432  +  157      =   589  

หา จำนวนที่ลบด้วย  159  แล้วมีค่าเท่ากับ  589 

ก.  748 -  159  =   589 

ข.  738 -  159  =   579

ค.  728 -  159  =   569  

 
  วีดีโอ 7 ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8        คำตอบ ข้อ   ข.  40  ผล

ขายของไป             23

เหลืออีก                17

เดิมมีของ    =   23  + 17  =  40  ผล 

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9        คำตอบ ข้อ ก.    115  ลูก    

มีของอยู่        250

ขายไป          135

เหลือ          250 - 135  =  115  ลูก    

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10     คำตอบ ข้อ   ข.  234   ตัว

มีเสื้อ                   175   

เสื้อน้อยกว่ากางเกง      59   

กางเกง  =    เสื้อ   +   59

          =   175   +  59

          =    234   ตัว 

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11   

      คำตอบ ข้อ  ค. แม่ค้าขายขนมกล้วยมากกว่าขนมตาล 40  ห่อ

           720        >      680

       ขนมกล้วย             ขนมตาล

 ยอดขายต่างกัน

=    720 - 680 =  40   ห่อ 

ก.   ผิด  เพราะขาย กล้วยมากกว่า

ข.  ผิด  เพราะขาย กล้วยมากกว่า  

ค.  ถูกต้อง              

 
  วีดีโอ 11 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12       คำตอบ ข้อ ก.  641  ตัว

ปลาเงิน         528

มีปลาทอง   มากกว่าปลาเงิน   113  ตัว

มีปลาทอง   =   ปลาเงิน  +  113

              =     528   +  113

              =      641   ตัว    

 
  วีดีโอ 12 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13   คำตอบ ข้อ   ก. 3 เซนติเมตร   

นำไม้บบรรทัดมาวัด  

เริ่มวัดที่จุด  ก. วางทาบเส้นประ ให้จุด ก. ตรงกับไม้บรรทัดค่าเท่ากับ ศูนย์  

แล้วอ่านค่าที่จุด  ข.  ได้ความยาวเส้นตรงตามต้องการ

รูป ข้อนี้ อาจวัดได้ไม่ตรงควรวัดในกระดาษ น่าจะเหมาะกว่า

 
  วีดีโอ 13 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14     คำตอบ ข้อ   ข.  ไม้เมตร  ไม้บรรทัด  ตลับเมตร  

  เพราะ  วัดออกมาได้หน่วยการวัดเป็น  เมตร และเซ็นติเมตร

 
  วีดีโอ 14 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15    

            คำตอบ ข้อ  ข.   ตลับเมตร    

เนื่องจาก  ห้องเรียนมีความยาวหลายเมตร

            ดังนั้นการใช้ตลับเมตรจึงง่ายและสะดวก

 
  วีดีโอ 15 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 16    คำตอบ ข้อ  ข.    32  เซนติเมตร

หาของที่มีความต่างกัน  นำไปลบกัน

ชิ้นแรก          95

ชิ้นที่สอง        62

   ยาวต่างกัน =   95 -  62    =  33   เซนติเมตร   

 
  วีดีโอ 16 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 17    

 คำตอบ ข้อ  ข. การอ่านน้ำหนักถ้าเข็มชี้ที่ตัวเลขใด ตัวเลขนั้นจะบอกน้ำหนักสิ่งของนั้น     

 
  วีดีโอ 17 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 18   คำตอบ ข้อ ก.    ก.    ข.   ค.   

            1 กิโลกรัม  มี      10   ขีด     เท่ากับ     1,000     กรัม

            5 กิโลกรัม  มี      50   ขีด     เท่ากับ     5,000     กรัม   

กรณี หนัก 500 กรัม เท่ากับ

      ครึ่ง กิโลกรัม     มี        5   ขีด     เท่ากับ        500     กรัม        

 
  วีดีโอ 18 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 19   คำตอบ ข้อ    ข.  รองเท้าผ้าใบหนัก 2 กิโลกรัม      

     เมื่อชั่งน้ำหนัก เป็นน้ำหนักรวมทั้งหมด  ได้  48     กิโลกรัม

     ถอดรองเท้า   แล้วชั่งใหม่  ได้น้ำหนัก      46     กิโลกรัม

     น้ำหนักที่หายไป 2 กิโลกรัม  ต้องเป็นน้ำหนักของรองเท้าผ้าใบ 

 
  วีดีโอ 19 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 20   คำตอบ ข้อ ก. แตงโมกับขนุนหนักเท่ากัน   

สรุป        เพราะว่า ครึ่งกิโลกรัม =    5 ขีด    =   500 กรัม 

  ดังนั้น   แตงโมกับขนุนหนักเท่ากัน คือ 3.5 กิโลกรัม

 
  วีดีโอ 20 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 21  

  คำตอบ ข้อ   ค.  หากนำน้ำ 1 แก้วเต็มพอดี เทลงในขันจะได้น้ำเต็มพอดี     

 
  วีดีโอ 21 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 22    คำตอบ ข้อ ก.   7  ลิตร

แบ่งนมทั้งหมด     42  

เท่าๆ จำนวน         6

ได้ นมห้องละ      42   ÷  6    =     7    ลิตร

 
  วีดีโอ 22 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 23   คำตอบ ข้อ   ค.   12   ลิตร   

มีน้ำอยู่ในถัง              3   ลิตร   

ใส่ลงไปอีก               9    ลิตร  

มีน้ำทั้งหมด   9 + 3 =  12  ลิตร

เมื่อใส่น้ำ แล้วเต็มพอดี แสดงว่า    ถังใบนี้มีความจุเท่ากับ  12 ลิตร   

 
  วีดีโอ 23 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

   เฉลยคำตอบข้อ 24       คำตอบ ข้อ     ค.    ตู้   
  วีดีโอ 24 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

   เฉลยคำตอบข้อ 25      คำตอบ ข้อ     ค.        
  วีดีโอ 25 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

   เฉลยคำตอบข้อ 26   คำตอบ ข้อ     ข.   รูป  2 , 4     
  วีดีโอ 26 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

   เฉลยคำตอบข้อ 27        คำตอบ ข้อ    ค.   กล่องยาสีฟัน      
  วีดีโอ 27 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 28     คำตอบ ข้อ   ข.  454   459   464   

429   434   439   444   449   ...

เป็นการเพิ่มขึ้น  ทีละ  5

หา สามจำนวนถัดไป 

429   434   439   444   449   454   459   464

 
  วีดีโอ 28 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 29   

        คำตอบ ข้อ ค.  526   516   506   496   486 ...   

 

หาความสัมพันธ์แบบลดลง

ก.  เพิ่มขึ้นทีละ  5  

ข.  เพิ่มขึ้นทีละ  100

ค.  ลดลงทีละ    10      

 
  วีดีโอ 29 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

   เฉลยคำตอบข้อ 30    คำตอบ ข้อ   ข.   สี        
  วีดีโอ 30 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 31     คำตอบ ข้อ     ข.  

      ซ้าย    ขวา    สองทาง    ซ้าย    ขวา   สองทาง   ซ้าย    ขวา   

 
  วีดีโอ 31 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2  ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 32      คำตอบ ข้อ ก.  1)  เท่านั้น

หาว่าข้อใด  ถูกต้อง

1.   ถูกต้อง  

2.   ผิด

3.   ผิด 

 
  วีดีโอ 32 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 33    คำตอบ ข้อ   ข.   257

12  x  8  =  96

23  x 7   =  161

นำมารวมกัน   161  +  96  =   257    

 
  วีดีโอ 33 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

เฉลยคำตอบข้อ 34    คำตอบ ข้อ ก.   43 x 3  <   37 x 2 

หาข้อที่ไม่ถูกต้อง   

ก.   43 x 3  <   37 x 2 

         129  <    74            ผิด  

ข.   56 x 2  =   28 x 4

        112   =     112      ถูกต้อง

ค.   28 x 8  <   36 x 7   

        224   <    252       ถูกต้อง

 
  วีดีโอ 34 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 35     คำตอบ ข้อ    ค.  97    

      72  ÷   9    =    8  

      15   x  7    =    105

 มีผลต่างกันเท่ากับ  

        105  -  8  =     97 

 
  วีดีโอ 35 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 36   คำตอบ ข้อ ก.   8

   จาก     54    ÷   9      =     6

ผลลัพธ์ต่างจาก  14  -  6  =      8  

 
  วีดีโอ 36 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 37   คำตอบ ข้อ    ค.  9  ถุง

ของ     27  

แบ่งใส่ถุงๆ ละ  3

แบ่งได้    27   ÷   3    =    9     ถุง          

 
  วีดีโอ 37 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 38      คำตอบ ข้อ ข.   256    คน     

เรือ     8   

แต่ละลำ มี  32  คน

เป็นผู้โดยสารทั้งหมด    =   32 x  8      =       256    คน       

 
  วีดีโอ 38 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 39     คำตอบ ข้อ        ข.  2     เหรียญ

   เหรียญบาท                 8   เหรียญ   =            8     บาท

   เหรียญห้าสิบสตางค์        4   เหรียญ   =            2     บาท

                       เป็นเงิน     8  +  2  =           10     บาท  

               เงินสิบบาท  แลกเหรียญ  5  บาท ได้   2   เหรียญ   

 
  วีดีโอ 39 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 40    

คำตอบ ข้อ   ค. เหรียญ สิบ 1 เหรียญ  เหรียญ ห้า 1 เหรียญ เหรียญ บาท 2 เหรียญ 

                    

ซื้อของ ราคา     17   บาท หาจำนวนเงินที่พอดี  

ก.   (15 x 3) + 3   =   45 + 3 =  48

ข.   (10 x 2) + 1   =   20 + 1 =  21 

ค.    10 + 5 + 2    =   17 

 
  วีดีโอ 40 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 41    คำตอบ ข้อ   ก.  21   บาท 

ซื้อของ   79  

ให้แบงค์  100    ทอนกี่บาท

=    100 -  79

=     21      บาท   

 
  วีดีโอ 41 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 42    คำตอบ ข้อ     ค.  103    บาท

ซื้อของสองอย่าง

อย่างแรกซื้อ      45

อย่างที่สอง        58

ต้องจ่ายเงินทั้งหมด  

=     45 + 58       

=     103   บาท  

 
  วีดีโอ 42 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 43       คำตอบ ข้อ    ข.  สั้นชี้เลข 8    ยาวชี้เลข 12 

    

 
  วีดีโอ 43 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 44       คำตอบ ข้อ ก.   9  กับ 10   

ระหว่างเวลา  21  นาฬิกา  กับ   22  นาฬิกา  เข็มสั้นชี้ระหว่างตัวเลข 9 และ 10  

 
  วีดีโอ 44 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 45       คำตอบ ข้อ ข.    

ก.  ผิด    มี.ค. เป็นเดือนที่ 3  

ข.  ถูกต้อง    

ค.  ผิด     ต.ค. เป็นเดือนที่ 10     

 
  วีดีโอ 45 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 46   

  คำตอบ ข้อ ก.  (323 -41) + 199           (323 - 41) + 200     

 

  หาว่าข้อใดเติมเครื่องหมาย   <    

 

ก.  (323 -41) + 199     ?    (323 - 41) + 200  

        282 + 199         ?          282  +  200 

             481             <               482 

 

ข.      (7 x 8)  ÷  8      ?      (4 x 8)  ÷   8

             56   ÷  8      ?          32    ÷   8

                   7          >          4

 

     

ค.      (43 - 22) x 6     ?        (43 - 22)  x  4

             21      x 6     ?            21  x  4

                  126        >             84

 
  วีดีโอ 46 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 47    คำตอบ ข้อ   ก. 678 - (25 x 7)   

ข้อใดมีผลลัพธ์ มากกว่า  450

ก. 678 - (25 x 7)

=  678 -  175

=   503

                        ข้อ ก. มีค่ามากกว่า  450 

ข. 254 + (12 x 4)

=  254  +  48

=  302

 

ค. (63 ÷  9) x  54

=        7   x  54

=   378           

 
  วีดีโอ 47 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 48    คำตอบ ข้อ   ข.  322

 จากโจทย์    

=     (64 ÷ 8) + (62 x 7) 

=           8  +       434  

=           442 

หาว่ามีค่ามากกว่า  120 อยู่

=       442 - 120

=        322  

 
  วีดีโอ 48 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 49    คำตอบ ข้อ    ค. 36  กิโลกรัม  

อธิบาย

ข้าวสาร             12  

ขายไป               6

เหลือ               12 - 6  =  6

ข้าวสารหนัก ถุงละ               6    กิโลกรัม

                               =   6  x  6  

                               =  36  กิโลกรัม 

 
  วีดีโอ 49 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

 เฉลยคำตอบข้อ 50     คำตอบ ข้อ ค.    

ก. (6 x 8) + (7 x 9) =        

ข. (6 x 9) - (7 x 8) =        

ค. (7 x 8) + (6 x 9) =         ถูกต้อง  

 
  วีดีโอ 50 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

Developed in conjunction with Ext-Joom.com