ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2

 

ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  

    ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2 และ เรียนรู้

จำนวนไม่เกิน 1,000 การบวก การลบ จำนวนไม่เกิน 1,000 การชั่งและการตวง เวลา

เรขาคณิต พีชคณิต และแบบรูปและ ความสัมพันธ์

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ ธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้

พร้อม ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     standard-exam-01


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1         คำตอบ ข้อ  ข้อ ข.

 

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-02


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2  

                 คำตอบ ข้อ ค. 

 
  วีดีโอ 2 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-03


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3        คำตอบ ข้อ ค.

 

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-04

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

                    คำตอบ ข้อ ก.

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-05


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5        คำตอบ ข้อ ค.  

 

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-06


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6         คำตอบ ข้อ ข. 

 

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-07


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7        คำตอบ ข้อ ก.  

 

 
  วีดีโอ 7 ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-08


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8        คำตอบ ข้อ ข.  

 

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-09


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9          คำตอบ ข้อ ก. 

 

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-010


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10       คำตอบ ข้อ ข.

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-011


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11      คำตอบ ข้อ ค. 

 
  วีดีโอ 11 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-012


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12         คำตอบ ข้อ ก.

 

 
  วีดีโอ 12 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-013


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13   

                 คำตอบ ข้อ ค.    

 
  วีดีโอ 13 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-014


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14     

                         คำตอบ ข้อ ข.

 
  วีดีโอ 14 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-015


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15      คำตอบ ข้อ ข.

 

 
  วีดีโอ 15 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-016


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 16. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 16          คำตอบ ข้อ ก.

 

 
  วีดีโอ 16 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-017


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 17. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 17    

                       คำตอบ ข้อ ข.

 
  วีดีโอ 17 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-018


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 18. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 18      

                  คำตอบ ข้อ  ข้อ ค.

 
  วีดีโอ 18 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-019


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 19. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 19        คำตอบ ข้อ ข.

 
  วีดีโอ 19 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-020


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 20. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 20         คำตอบ ข้อ ก. 

 

 
  วีดีโอ 20 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-021


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 21. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 21   

                     คำตอบ ข้อ ค. 

 

 
  วีดีโอ 21 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-022


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 22. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 22             คำตอบ ข้อ ก. 

 

 
  วีดีโอ 22 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-023


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 23. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 23                คำตอบ ข้อ ค.

 

 
  วีดีโอ 23 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-024


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 24. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 24      

              คำตอบ ข้อ ค.

 
  วีดีโอ 24 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-025


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 25. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 25   

               คำตอบ ข้อ ค. 

 
  วีดีโอ 25 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-026


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 26. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 26   

                คำตอบ ข้อ ข.          

 
  วีดีโอ 26 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-027


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 27. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 27        คำตอบ ข้อ ค.      

 

 
  วีดีโอ 27 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-028


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 28. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 28         คำตอบ ข้อ ข.

 

 
  วีดีโอ 28 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-029


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 29. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

เฉลยคำตอบข้อ 29        คำตอบ ข้อ ค.

 
  วีดีโอ 29 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-030


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 30. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 30     

                       คำตอบ ข้อ ข.

 
  วีดีโอ 30 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-031


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 31. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 31          คำตอบ ข้อ ข.

 

 
  วีดีโอ 31 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-032


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 32. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 32       

                   คำตอบ ข้อ ก.

 
  วีดีโอ 32 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-033


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 33. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 33       คำตอบ ข้อ ข.

 

 
  วีดีโอ 33 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-034


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 34. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 34     

                   คำตอบ ข้อ ก.

 
  วีดีโอ 34 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-035


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 35. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 35       คำตอบ ข้อ ค.  

 

 
  วีดีโอ 35 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-036


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 36. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 36    

             คำตอบ ข้อ ก.      

 
  วีดีโอ 36 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-037


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 37. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 37        คำตอบ ข้อ ค.

 
  วีดีโอ 37 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-038


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 38. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 38   

                        คำตอบ ข้อ ข.

 
  วีดีโอ 38 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-039


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 39. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 39    

                   คำตอบ ข้อ ข. 

 
  วีดีโอ 39 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-040

 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 40. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 40    คำตอบ ข้อ ค. 

 

 
  วีดีโอ 40 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-041


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 41. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 41     

                     คำตอบ ข้อ ก.

 
  วีดีโอ 41 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-042


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 42. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 42     

                  คำตอบ ข้อ ค.

 
  วีดีโอ 42 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-043


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 43. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 43          คำตอบ ข้อ ข.

 

 
  วีดีโอ 43 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-044


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 44. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

เฉลยคำตอบข้อ 44    

                      คำตอบ ข้อ ก.

 
  วีดีโอ 44 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-045


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 45. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 45       คำตอบ ข้อ ข.

  

 
  วีดีโอ 45 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-046


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 46. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 46     คำตอบ ข้อ ก.

 

 
  วีดีโอ 46 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-047


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 47. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 47    คำตอบ ข้อ ก.

 

 
  วีดีโอ 47 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-048


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 48. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 48   คำตอบ ข้อ ข.


 
  วีดีโอ 48 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-049


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 49. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 49    

               คำตอบ ข้อ ค.

 
  วีดีโอ 49 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     standard-exam-050


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 50. เรื่อง ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 50         คำตอบ ข้อ ค.

 
  วีดีโอ 50 โจทย์ ข้อสอบมาตราฐาน ชุดที่ 2 ป.2  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK