จำนวนไม่เกิน 1,000 ป.2

 

จำนวนที่ไม่เกิน 1,000 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ จำนวนที่ไม่เกิน 1,000  ป.2

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ พร้อม

ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ จำนวนที่ไม่เกิน 1,000 และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 
      
      การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1              คำตอบ ข้อ ข.  ๖๗๐  760  เจ็ดร้อยหกสิบ

           ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  
      การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2             คำตอบ ข้อ ค.   692

 

             ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2       

 
  วีดีโอ 2 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  
      การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ              คำตอบ ข้อ ข.   462   486   503

                 ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2      

 
  วีดีโอ 3 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  
     การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4             คำตอบ ข้อ ก.   742   761   772

        ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2        

 
  วีดีโอ 4 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

        

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5            คำตอบ ข้อ ข.  712 =  700 + 20 + 1

              ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2        

 
  วีดีโอ 5 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

        

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6            คำตอบ ข้อ ก.  452
 

            ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2

 
  วีดีโอ 6 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

        

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7             คำตอบ ข้อ ข.  812

      ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2      

 
  วีดีโอ 7  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่องจำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

เฉลยคำตอบข้อ 8              คำตอบ ข้อ ค.  713    528    342 

        ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2      

 
  วีดีโอ 8 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9              คำตอบ ข้อ ค. 360 <  300 + 60 + 7

    ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2         

 
  วีดีโอ 9 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10              คำตอบ ข้อ ก. สุดาสะสมแสตมป์ได้น้อยกว่าสมร

  ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2             

 
  วีดีโอ 10 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11              คำตอบ ข้อ ค.   456   <    465

   ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2            

 
  วีดีโอ 11 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

       

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12            คำตอบ ข้อ ข.    735  <   753

   ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2           

 
  วีดีโอ 12 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1            คำตอบ ข้อ ข.  2

      ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2        

 
  วีดีโอ 13 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14              คำตอบ ข้อ ค.   567

          ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2          

 
  วีดีโอ 14 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15            คำตอบ ข้อ ค.   972   874   870

      ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2       

 
  วีดีโอ 15 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

       

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 16. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 16            คำตอบ ข้อ ข.   353     358     363     368

  ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2         

 
  วีดีโอ 16 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 17. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  17           คำตอบ ข้อ ก.  925   923   921   919

         ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2          

 
  วีดีโอ 17  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

       

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 18. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 18         คำตอบ ข้อ ก.    683

    ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2      

 
  วีดีโอ 18 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 19. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  19          คำตอบ ข้อ ค.    123   กับ  ๑๓๒  มีค่าเท่ากัน

    ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2        

 
  วีดีโอ 19 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000    
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 20. เรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 และวีดีโอ

 

เฉลยคำตอบข้อ 20              คำตอบ ข้อ ข. 952  ตัวเลข  9 อยู่ในหลักร้อย

            จากข้อ  ค. จำนวน  125  ตัวเลข  1    มีค่า   1  ไม่ถูกต้อง

                      ดังนั้น อธิบาย

                     ข้อสอบ จำนวนนับ ป.2       

 
  วีดีโอ 20 โจทย์  จำนวนไม่เกิน 1,000   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK