การชั่ง ป.2

 

การชั่ง 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ การชั่ง  ป.2

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ การชั่ง พร้อม

ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ การชั่ง และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 


     ข้อสอบ การชั่ง ป.2   เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ 

   เฉลยคำตอบข้อ 1         คำตอบ ข้อ      ค. ทองคำ      
  วีดีโอ 1 โจทย์ การชั่ง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การชั่ง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 2      คำตอบ ข้อ ก.   ก่อนชั่ง เข็มของเครื่องชั่งที่ตัวเลขใดก็ได้         
  วีดีโอ 2 โจทย์ การชั่ง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      ข้อสอบ การชั่ง ป.2 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3        คำตอบ ข้อ    ค.   1  ขีด  เท่ากับ 10 กรัม

                ผิด  เพราะ  1 ขีด  100  กรัม  

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ การชั่ง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การชั่ง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4         คำตอบ ข้อ ก. ข้อ  1 , 2   

1)  ถูกต้อง

2)  ถูกต้อง

3)  ผิด

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ การชั่ง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      

ข้อสอบ การชั่ง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5        คำตอบ ข้อ ข.   มะละกอหนักกว่าส้มโอ  

  สรุป         ทุเรียน   >   มะละกอ   >    ส้มโอ 

ก.    ผิด

ข.    ถูกต้อง

ค.    ผิด 

 

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ การชั่ง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การชั่ง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 6      คำตอบ ข้อ   ค.    ทุเรียน    มะละกอ     ส้มโอ     
  วีดีโอ 6 โจทย์ การชั่ง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบ การชั่ง ป.2 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7     คำตอบ ข้อ ข.  องุ่นหนักครึ่งกิโลกรัม

หาข้อที่หนักน้อยกว่า  800  กรัม 

ก.   หนักมากกว่า 800 กรัม 

ข.   หนักน้อยกว่า 800 กรัม

ค.   หนักมากกว่า 800 กรัม

 
  วีดีโอ 7 การชั่ง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การชั่ง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8         คำตอบ ข้อ ก.    ก.    ข.   ค.  

  ก. และ ข. มีน้ำหนัก  เท่ากัน   3,000 กรัม  =  3 กิโลกรัม     

  ข้อที่ต่างจากข้ออื่นคือ   30  กิโลกรัม  

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ การชั่ง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การชั่ง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ  9      คำตอบ ข้อ     ค.  50 ขีด , 5,000 กรัม  , 5 กิโลกรัม          
  วีดีโอ 9 โจทย์ การชั่ง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบ การชั่ง ป.2 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 10     คำตอบ ข้อ   ค.  กิโลกรัม  ขีด      
  วีดีโอ 10 โจทย์ การชั่ง  
     
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การชั่ง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ 

   เฉลยคำตอบข้อ 11        คำตอบ ข้อ    ข.  เสื้อคลุมมีน้ำหนัก   
  วีดีโอ 11 โจทย์ การชั่ง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การชั่ง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12              คำตอบ ข้อ    ข.  3  กิโลกรัม  7  ขีด   

กระเทียม  หนัก     18  ขีด

หัวหอม    หนัก     19  ขีด

     =   18  +   19  

     =   37 ขีด  

เท่ากับ   3  กิโลกรัม  7  ขีด  

 
  วีดีโอ 12 โจทย์ การชั่ง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบ การชั่ง ป.2


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13        คำตอบ ข้อ ก.    900   กรัม  

นน. เด็กคนแรก         3800    กรัม

นน  เด็กคนที่สอง       2900    กรัม

=   3800 -  2900  

=    900   กรัม  

 
  วีดีโอ 13 โจทย์ การชั่ง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบ การชั่ง ป.2


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14          คำตอบ ข้อ ก.   48  กิโลกรัม

ของสองอย่างรวมกัน   80

อย่างแรก               32

อย่างที่สอง =  ทั้งหมด - อย่างแรก

             =   80  - 32   =     48  กิโลกรัม   

 
  วีดีโอ 14 โจทย์ การชั่ง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

      ข้อสอบ การชั่ง ป.2


เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. เรื่อง การชั่ง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15        คำตอบ ข้อ  ค.   200   กรัม  

มะเขือ หนัก   500    

พริกหนักน้อยกว่ามะเขือ   3 ขีด (300 กรัม)

นั่นคือ  นน.มะเขือ    - 300 =  นน.พริก

         500    -   300     =     200   กรัม   

 
  วีดีโอ 15 โจทย์ การชั่ง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK