การตวง ป.2

 

การตวง 

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ การตวง  ป.2 ทั้ง ของแห้ง ของแห้งชนิดหยาบ ของเหลว

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ การตวงพร้อม

ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ การตวง และ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     ข้อสอบ การตวง ป.2เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การตวง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1        

คำตอบ ข้อ ค.  ตวงของแห้งหยาบ หรือใหญ่ ให้ตวงพอดี  เครื่องตวงเสมอขอบ 

 

ข้อนี้ผิดเพราะ  ของแห้งหยาบ  เช่น   ถ่านหุงข้าว    ถั่วลิสงทั้งเปลือก   กระจับ

                 ตวงให้พูนเครื่องตวง

 
  วีดีโอ 1 โจทย์ การตวง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การตวง และวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 2         คำตอบ ข้อ    ข.  ถ่าน      
  วีดีโอ 2 โจทย์ การตวง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การตวง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3      

คำตอบ ข้อ ก. หากเติมน้ำลงในเหยือกและขวดจนเต็ม 

                 น้ำในเหยือกและขวดจะมี ปริมาตรเท่ากัน    

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การตวง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4          คำตอบ ข้อ    ข.  โอ่ง

 สรุป                     โอ่ง   >    ถัง    >   เหยือก    

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การตวง และวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 5          คำตอบ ข้อ   ข.  ช้อนตวง   ลิตร  กระบอกตวง    
  วีดีโอ 5 โจทย์ การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง การตวง และวีดีโอ

     เฉลยคำตอบข้อ 6        คำตอบ ข้อ    ค.     3   ใบ    
  วีดีโอ 6 โจทย์ การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง การตวง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7    คำตอบ ข้อ ก.   2  ลิตร     

อธิบาย    ถังน้ำ ความจุ  6  ลิตร  

            เหยือกน้ำ     4  ลิตร  

ความจุต่างกัน  6  -  4  =   2  ลิตร     

 
  วีดีโอ 7 การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง การตวง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8  คำตอบข้อ ข.  เหยือก  1 ใบ น้ำ  1 ขวด 

ถังความจุ  6  ลิตร

ก.  เหยือก  2  ใบ  เท่ากับ  8  ลิตร 

ข.  เหยือก  1 ใบ น้ำ  1 ขวด  

    =    4 + 2    =   6  ลิตร  เท่ากับความจุของถัง พอดี   

ค.  ขวด 2 ใบ กับเหยือก  1  ใบ

    =   4   +  4  =   8  ลิตร  

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง การตวง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9  คำตอบข้อ ข. 4 ลิตร

 

อธิบาย      ถังความจุ  6  ลิตร  ตักน้ำออก  1 ขวด  2  ลิตร

        =   6  -  2   =   4   ลิตร

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ การตวง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง การตวง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10   คำตอบข้อ   ก.  20  ลิตร

ถังน้ำจุ  40   ลิตรมี น้ำครึ่งถัง (20 ลิตร)  ต้องเติมน้ำอีก  40 - 20  =  20 ลิตร    

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. เรื่อง การตวง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11  คำตอบข้อ   ข.  68  ลิตร

   ขวดจุน้ำ  ความจุ  2  ลิตร 34 ขวด  มีความจุเท่ากับ

    34 x 2 =    68  ลิตร    

 
  วีดีโอ 11 โจทย์ การตวง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบ การตวง ป.2 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. เรื่อง การตวง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12    คำตอบข้อ   ค.   6  ลิตร

  มีของอยู่    42  

 แบ่งเท่า ๆ กัน     7  ส่วน (นำไปหาร)

    42  ÷   7  =    6  ลิตร  

 
  วีดีโอ 12 โจทย์ การตวง   
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. เรื่อง การตวง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13     คำตอบข้อ   ค.   9  เหยือก

มีของอยู่   27

แบ่งเป็นส่วน ๆ เท่าๆกัน  ส่วนละ  3    (นำไปหาร)

  =    27  ÷   3   =    9   เหยือก  

 
  วีดีโอ 13 โจทย์ การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบ การตวง ป.2 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. เรื่อง การตวง และวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14     คำตอบข้อ   ข.   102     ลิตร    

โอ่งจุ    200   ลิตร  มีน้ำ  98  ลิตร ขาดอีก เท่าไรถึงเต็ม

=    200  -   98   =   102     ลิตร         

 
  วีดีโอ 14 โจทย์ การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ การตวง ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. เรื่อง การตวง และวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15    คำตอบข้อ   ก.  180   บาท

ซื้อของมา  20 ลิตร  ลิตรละ 9 บาท  ต้องจ่ายเงิน (คูณกัน)

=   20  x  9      =    180     บาท

 
  วีดีโอ 15 โจทย์ การตวง  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK