ตรีโกณมิติ

โจทย์ปัญหาฟังก์ชั่นตรีโกณมิติของมุมแหลม     แบบฝึกหัดตรีโกณมิติ เสริมประสบการณ์

  ตรีโกณมิติ

  

      โจทย์ปัญหาของ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ มีหลายรูปแบบ เรามาเรียนรู้ร่วมกัน                                                    

  

 

  ตัวอย่างที่ 2

                       2. โจทย์ปัญหา ตรีโกณมิติ

 จากสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ ดังรูป หาฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ

 ทั้ง 6 ฟังก์ชั่น โดยหาจากมุมดังนี้

      โจทย์ปัญหาของ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ

 
 

วิธีทำ  ดูได้จาก วีดีโอ  ตัวอย่างที่ 2 

หาฟังก์ชั่นตรีโกณมิติโดย กำหนดมุมเป็น เธต้า และ แอลฟา

 
 

ตัวอย่างที่ 3

                  3. หาค่า sin cos tan

  จากสามเหลี่ยมที่กำหนดให้

  a = 8  , c = 10   ดังรูป หา ด้าน b

และ หาฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ทั้ง 6 ฟังก์ชั่น

 

 

วิธีทำ ดูได้จาก วีดีโอ ตัวอย่างที่ 3

  กำหนดด้าน 2 ด้าน มาให้ หาด้าน b และ หาฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ทั้ง 6 ฟังก์ชั่น

 

 

ตัวอย่างที่ 4

              4. โจทย์ปัญหาตรีโกณมิติ

จากสามเหลี่ยมที่กำหนดให้

มุม A = 45 องศา   , a = 180   ดังรูป หา ด้าน b (AC )

 

 

วิธีทำ ดูได้จาก วีดีโอ ตัวอย่างที่ 4

ใช้ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติโดย กำหนด  มุม 1 มุม  และด้าน 1 ด้าน หาด้าน b มาให้

 

 

ตัวอย่างที่ 5

                        5. โจทย์ปัญหาฟังก์ชั่นตรีโกณ

จากสามเหลี่ยมที่กำหนดให้

 ด้าน a = 7  และ   b =  24 ดังรูป  หา  มุม A 

 
 

วิธีทำ ดูได้จาก วีดีโอ ตัวอย่างที่ 5

ใช้ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติโดย กำหนด ด้าน 2 ด้าน หามุม 1 มุม 

 

 

ตัวอย่างที่ 6

             6. โจทย์ปัญหาฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ

จากสามเหลี่ยมที่กำหนดให้

ด้าน b = 5  และ  มุม a = 45 องศา

ดังรูปหาด้าน a และ  c 

 

 

วิธีทำ ดูได้จาก วีดีโอ ตัวอย่างที่ 6

ใช้ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติโดย กำหนด ด้าน 1 และมุม 1  มุม หาด้าน  ที่เหลือทั้งหมด

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook