นิวตัน คือ และการหาหน่วยฐานเอสไอ ของ นิวตัน

นิวตัน (สัญลักษณ์ : N) 

หน่วยวัด นิวตัน (newton) นี้ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เซอร์ ไอแซก นิวตัน ได้รับยกย่อง

จากปราชญ์ และสมาชิกสมาคมต่างๆ ว่าเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุด

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

 
 
 

การค้นพบของ เซอร์ ไอแซก นิวตัน นั้นถือเป็นรากฐานของกลศาสตร์เป็นการอธิบายการเคลื่อนที่ 

อย่างเป็น  เหตุเป็นผล ยกตัวอย่างเมื่อนิวตัน  เห็นผลแอปเปิลหล่นจากต้น  ก็นำมาอธิบาย ว่า

โลกมีความโน้มถ่วง  ทำให้วัตถุทุกชนิด  ถูกโลกดึงดูดเอาไว้   นอกจากนั้น ยังสามารถอธิบาย

การเคลื่อนที่ ของดวงจันทร์ ที่ไม่หลุดไป จากโลก และเกิดการเคลื่อนที่เป็วงรีรอบโลก และอธิบาย

การเคลื่อนที่ของดาวหาง ฮัลเลย์  ที่นิวตันกล่าวว่า แรงกระทำระหว่าง ดวงอาทิตย์กับ ดาวเคราะห์

ที่ทำให้การวงโคจรรูปวงรี  ได้นั้นเป็นไป   ตามกฎกำลังสองที่นิวตันได้พิสูจน์ไว้แล้วนั่นเอง

 

 

จาก  นิวตัน N  เป็นหน่วยเอสไออนุพันธ์ ซึ่งประกอบขึ้นจากหน่วยฐาน เอสไอ  kg × m × s-2

 

เรามาดูกันว่า            N = kg × m × s-2      มีที่มาอย่างไร

 

เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ ทั้งที่มา และการแปลงจากหน่วยอนุพันธ์เป็น หน่วยฐาน เอสไอ

 "   เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำข้อสอบ ทั้งที่เรียนและสอบเข้าเรียนต่อระดับ มหาวิทยาลัย "  

 

  

ที่มา  นิวตัน เป็นหน่วย ของแรง ดังนั้นเมื่อเราต้องการรู้ที่มาต้องย้อยกลับไปที่ต้นกำเหนิดของแรง

 

จากความรู้เดิม

F (แรง )         =  m ( มวล )   x   a ( ความเร่ง )    

และ

a ( ความเร่ง )   =   v (ความเร็ว)   /  t (เวลา)

v (ความเร็ว)     =   s (ระยะทาง)   /  t (เวลา)

 

                            หาหน่วยฐาน เอสไอ ของนิวตัน

 

     ดังนั้น เรารู้แล้วว่า แรง มีค่าเท่ากับ มวล คูณ ระยะทาง หารด้วย เวลา ยกกำลังสอง

    เราต้องการหาหน่วยฐานเอส ไอ ดังนั้น ตามกฏการเขียนหน่วย เอสไอ เราสามารถ

    แทนค่า หน่วยของ ตัวแปร เพื่อทำการคูณและหารกันได้  

 

     หาหน่วยฐาน เอสไอ ของนิวตัน

        

          ดังนั้น เมื่่อ แรง มีหน่วยเป็น   N (นิวตัน )   เราสามารถสรุปไดว่า

             การหาน่วยฐานเอสไอ ของหน่วยเอสไออนุพันธ์

 
 thank you data 

Chris Dann Weirdwarp

   
 
 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK