โวลต์ คือ และการหาหน่วยฐานเอสไอของ โวลต์

โวลต์  (สัญลักษณ์ : V)  

หน่วยอนุพันธ์ เอสไอ

ความหมายของ โวลต์ คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างตัวนำที่มีกระแสผ่านหนึ่งแอมแปร์

และสูญเสียกำลังไฟฟ้าหนึ่งวัตต์

กล่าว อย่างเข้าใจง่าย เท่ากับพลังงานหนึ่งจูลต่อประจุหนึ่งคูลอมบ์ (J/C)

                V =  J/C = W/A = m2 · kg · s-3 · A-1

โวลต์ เป็นชื่อที่ตั้งเป็นเกียรติแก่  อเล็สซานโดร โวลต้า Alessandro Volta

ผลงาน : เป็นผู้คนพบกระแสไฟฟ้า ผลงานที่สำคัญของเขาที่มีผลถึงปัจจุบันคือ การประดิษฐ์

แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ของโวลตาใช้แผ่นทองแดงวางเป็นแผ่นแรก ต่อด้วยกระดาษชุบ

กรดเหลือ หรือกรดกำมะถัน ต่อจากนั่นใช้แผ่นสังกะสี และกระดาษชุบกรดเกลือ

หรือกรดกำมะถัน ซ้อนสลับกันเช่นนี้เรื่อยไปประมาณ 100 แผ่น

แผ่นสังกะสีเป็นแผ่นสุดท้าย ต่อจาก นั้นใช้ลวดเส้นหนึ่ง ปลายข้างหนึ่งต่อกับ

แผ่นทองแดงแผ่นแรกส่วนอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับแผ่นสังกะสีแผ่นสุดท้าย ด้วยวิธีการเช่นนี้

จะทำให้ลวดเส้นดังกล่าวมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ตลอด   เป็น แบตเตอร์รี่ไฟฟ้า ที่ใช้เป็น

ต้นแบบ ของแบตเตอร์รี่ไฟฟ้า ในปัจจุบัน

 

 V (Volt) จากหน่วยอนุพันธ์ เอสไอ เราสามารถหาหน่วยฐานเอสไอ ได้ดังนี้

 

             การหาหน่วยฐาน เอสไอ ของ โวลต์ (volt)

thank you data Battery Facts

 

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK