วัตต์ Watt (W)

 

Watt วัตต์ ( สัญญลักษณ์ : W

ตั้งขึ้นเพื่อเป็น เกียรติให้แก่ เจมส์ วัตต์ James Watt  เป็นทั้ง วิศวกร ชาว สก็อตแลนด์ ผู้พัฒนา

เครื่องจักรไอน้ำ และ ให้ความสนใจเรื่อง กำลัง และพลังงาน โดย ให้นิยามเกี่ยวกับการใช้ กำลัง

ของพลังงานที่ได้ กำลัง 1 วัตต์ เกิดจากเราใช้พลังงาน 1 จูล เพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนที่ใน 1 วินาที 

 

เรามาดูตัวอย่างการใช้ กำลัง และพลังงาน

เมื่อหลอดไฟที่มี กำลัง ของ 100 W เปิด ไฟไว้ หนึ่งชั่วโมง

พลังงานที่ใช้คือ     100      วัตต์ชั่วโมง (W • h)  

หรือ                   0.1     กิโลวัตต์ชั่วโมง (kw• h)

หรือ                 360      กิโลจูล ( kj )

หรือ            360000      จูล (j) 

 
 

จาก  วัตต์ (W)   เป็นหน่วยอนุพันธ์ เอสไอ

ซึ่งประกอบขึ้นจากหน่วยฐาน เอสไอ     kg ⋅ m⋅ s−3  

 เรามาดูกันว่า      วัตต์  W   =  kg ⋅ m⋅ s−3      มีที่มาอย่างไร

 

 

 

           การหาหน่วยฐาน เอสไอ ของ วัตต์ Watt

  จาก หน่วยของกำลังที่เราได้สามารถ หาหน่วยฐาน เอสไอของ วัตต์ ได้ดังนี้ 

                   การหาหน่วยฐาน เอสไอ ของ วัตต์ Watt

 

thank you data : Eco and Eco

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK