Gray เกรย์ หน่วยวัดปริมาณ รังสีดูดกลืน (imparted)

และการหาหน่วยฐานเอสไอ ของ เกรย์ Gray

                   Gray เกรย์                                

 

Gray เกรย์  (สัญลักษณ์ : Gy)         เป็นหน่วย อนุพันธ์ เอสไอ ของ 

เป็นชื่อที่ตั้งเป็นเกียรติแก่ หลุยส์ แฮโรลด์ เกรย์    Louis Harold Gray

นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ผู้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ โดย เป็นผู้บุกเบิกใน

ด้านการวัดรังสีเรเดียม และรังสีเอกซ์และผลกระทบในเนื้อเยื่อ ของสิ่งมีชีวิต

โดยเขาศึกษาปริมาณที่นิวตรอน ที่เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อของคนและผลกระทบ

ในระดับต่าง ๆ 

 

 

Gray เกรย์ คือ ปริมาณ ของ พลังงานเช่น โอโซนรังสีเช่น X-rays หรือแกมมาอนุภาค

หรือที่มีอนุภาคนิวเคลียร์อื่น ๆ โดย เป็น  หน่วยวัดปริมาณรังสีดูดกลืน  (imparted)

และ kerma  (kinetic energy released in matter) มีหน่วย เป็น เกรย์

โดย " 1 เกรย์ มีค่าเท่ากับ 1 จูลต่อกิโลกรัมของมวลสาร ที่มีชีวิต "

 

                     เกรย์ Gray Gy

 เกรย์ Gy :  เป็น หน่วยอนุพันธ์ เอสไอ เราสามารถหาหน่วยฐานเอสไอ ได้ดังนี้

 

   

            จากนิยาม ของเกรย์ Gy     

                         หาหน่วยฐาน เอส ไอของเกรย์

                       หาหน่วยฐาน เอส ไอของเกรย์

 
 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK