Henry เฮนรี่   หน่วยวัดปริมาณ การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ( inductance )

และการหาหน่วยฐานเอสไอ ของ  เฮนรี่ Henry

                      เฮนรี่ Henry                              

 เฮนรี่ Henry  (สัญลักษณ์ : H)

เป็นหน่วย อนุพันธ์ เอสไอ ของ  การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ( inductance ) 

 

เป็นชื่อที่ตั้งเป็นเกียรติแก่  โจเซฟเฮนรี่  Joseph Henry  

นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันที่ค้นพบ การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า(electromagnetic induction)

และในเวลาเดียวกัน ไมเคิลฟาราเดย์ Michael Faraday

ในอังกฤษ ก็ค้นพบ การซึมผ่านของแม่เหล็กของหลอด สูญญากาศ เช่นเดียวกัน 

 

เฮนรี่ คือ 

 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของ      กระแสในวงจรเป็น                     1 แอมแปร์ต่อวินาที

และเกิด   แรงเคลื่อนไฟฟ้า (electromotive force)               1 โวลต์

แล้ว ค่าเหนี่ยวนำ (inductance) แม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้น  จะเท่ากับ 1 เฮนรี่ henry

                         H  =   V ⋅ s/A   =   Wb/A 

เป็น หน่วยอนุพันธ์ เอสไอ เราสามารถหาหน่วยฐานเอสไอ ได้ดังนี้

 

จากนิยาม ของ  เฮนรี่ H   เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

                 

               การหาหน่วยฐานเอสไอ ของเฮนรี่      

   การหาหน่วยฐานเอสไอ ของเฮนรี่

            การหาหน่วยฐานเอสไอ ของเฮนรี่

            การหาหน่วยฐานเอสไอ ของเฮนรี่

             

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK