การคูณทศนิยมในหัวข้อนี้สามารถ เปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหา 

 โจทย์เรื่องการคูณทศนิยม และ วีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม ในแต่ละแถบได้ทันทีครับ

ข้อที่1.โจทย์เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม

 

การคูณทศนิยม

โจทย์ตัวอย่าง ข้อที่1  

  จงหาผลคูณ ของ           ตัวอย่างการคูณทศนิยม         

วิธีทำ    เมื่อเราต้องการคูณทศนิยม 2 จำนวนวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ         

การคูณ ด้วยจำนวนเต็มก่อน ดังนั้น เรานำ

                       ตัวอย่างการคูณทศนิยม

        จะได้

                        การคูณทศนิยม นำจำนวนเต็มมาคูณกัน

 เมื่อได้ ผลแล้ว นำจำนวนทศนิยมของตัวตั้ง และตัวคูณ มาบวกกัน

จะได้ ทศนิยมของผลลัพธ์ = จำนวนทศนิยมของ ตัวตั้ง + ตัวคูณ     

       ข้อนี้ทศนิยมของผลลัพธ์ =        2 + 1  = 3  ตำแหน่ง

                       การคูณทศนิยม นำทศนิยมตัวตั้ง บวกกับตัวคูณ

ตอบ  3.000                                         

 
     
  วีดีโอ ข้อที่ 1 เรื่องการคูณทศนิยม  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อที่2.โจทย์เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม

 

ข้อที่2.โจทย์ตัวอย่าง

         เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม              

 

  จงหาผลคูณ ของ       ตัวอย่างการคูณทศนิยม         

วิธีทำ    เมื่อเราต้องการคูณทศนิยม 2 จำนวนวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ         

การคูณ ด้วยจำนวนเต็มก่อน ดังนั้น เรานำ

                นำจำนวนเต็มมาคูณกันก่อน

 เมื่อได้ ผลแล้ว นำจำนวนทศนิยมของตัวตั้ง และตัวคูณ มาบวกกัน

จะได้ ทศนิยมของผลลัพธ์ = จำนวนทศนิยมของ ตัวตั้ง + ตัวคูณ     

       ข้อนี้ทศนิยมของผลลัพธ์ =        2 + 4  = 6  ตำแหน่ง

       การคูณทศนิยม นำทศนิยมตัวตั้ง บวกกับตัวคูณ

ตอบ  0.000496

 
     
  วีดีโอ ข้อที่ 2 เรื่องการคูณทศนิยม  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK   

 


ข้อที่3.โจทย์เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม

 

ข้อที่3.โจทย์ตัวอย่าง

         เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม               

 

  จงหาผลคูณ ของ     ตัวอย่างการคูณทศนิยม         

วิธีทำ    เมื่อเราต้องการคูณทศนิยม 2 จำนวนวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ         

การคูณ ด้วยจำนวนเต็มก่อน ดังนั้น เรานำ

                นำจำนวนเต็มมาคูณกันก่อน

 เมื่อได้ ผลแล้ว นำจำนวนทศนิยมของตัวตั้ง และตัวคูณ มาบวกกัน

จะได้ ทศนิยมของผลลัพธ์ = จำนวนทศนิยมของ ตัวตั้ง + ตัวคูณ     

       ข้อนี้ทศนิยมของผลลัพธ์ =        4 + 4  = 8  ตำแหน่ง

การคูณทศนิยม นำทศนิยมตัวตั้ง บวกกับตัวคูณ

ตอบ  0.0000017

 
     
  วีดีโอ ข้อที่ 3 เรื่องการคูณทศนิยม  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK   


ข้อที่4.โจทย์เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม

 

ข้อที่4.โจทย์ตัวอย่าง

            เรื่องการคูณทศนิยมด้วยจำนวนเต็ม

                10, 100, 1000, 10000                

 

  เมื่อเราต้องการ นำ  4.25 คูณด้วย  100

  ตามที่เราได้เรียนมา

            ทศนิยมของผลลัพธ์ = จำนวนทศนิยมของ ตัวตั้ง + ตัวคูณ 

   ในกรณีที่ เป็น    100      มีศูนย์  2 ตัว  ทศนิยมจะเลื่อนไป 2 ตำแหน่ง

 

 ตัวอย่างการคูณทศนิยม   

นทำนองเดียวกัน  

  ในกรณีที่ เป็น    10          มีศูนย์  1   ตัว   ทศนิยมจะเลื่อนไป   1   ตำแหน่ง

  ในกรณีที่ เป็น    100        มีศูนย์  2   ตัว   ทศนิยมจะเลื่อนไป   2  ตำแหน่ง

  ในกรณีที่ เป็น    1000      มีศูนย์  3   ตัว   ทศนิยมจะเลื่อนไป   3  ตำแหน่ง

  ในกรณีที่ เป็น    10000    มีศูนย์  4   ตัว   ทศนิยมจะเลื่อนไป   4  ตำแหน่ง

         คูณทศนิยมด้วย 10, 100, 1000, 10000 

 
     
 

วีดีโอ เรื่องการคูณทศนิยมด้วยจำนวนเต็ม 10, 100, 1000, 10000    

 
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อที่5.โจทย์เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม

 

ข้อที่5.โจทย์ตัวอย่าง

         เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม               

  จงหาผลคูณ ของ    ตัวอย่างการคูณทศนิยม         

วิธีทำ    เมื่อเราต้องการคูณทศนิยม 2 จำนวนวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ                               

การคูณ ด้วยจำนวนเต็มก่อน ดังนั้น เรานำ

                นำจำนวนเต็มมาคูณกันก่อน

 เมื่อได้ ผลแล้ว นำจำนวนทศนิยมของตัวตั้ง และตัวคูณ มาบวกกัน

จะได้ ทศนิยมของผลลัพธ์ = จำนวนทศนิยมของ ตัวตั้ง + ตัวคูณ     

       ข้อนี้ทศนิยมของผลลัพธ์ =        1 + 1  = 2  ตำแหน่ง

  พิจารณา เครื่องหมาย

  ตัวตั้งมีเครื่องหมายเป็น ลบ คูณ ด้วย เครื่องหมายของตัวคูณ เป็น ลบ

           ลบ   คูณ  ลบ  ได้  ผลลัพธ์  เป็น  บวก

       การคูณทศนิยม นำทศนิยมตัวตั้ง บวกกับตัวคูณ

ตอบ  7.7

 
 
     
  วีดีโอ เรื่องการคูณทศนิยม ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อที่6.โจทย์เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม

 

ข้อที่6.โจทย์ตัวอย่าง

         เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม               

 

  จงหาผลคูณ ของ    ตัวอย่างการคูณทศนิยม         

วิธีทำ    เมื่อเราต้องการคูณทศนิยม 2 จำนวนวิธีการที่ง่ายที่สุดคือ                               

การคูณ ด้วยจำนวนเต็มก่อน ดังนั้น เรานำ

                    นำจำนวนเต็มมาคูณกันก่อน

 เมื่อได้ ผลแล้ว นำจำนวนทศนิยมของตัวตั้ง และตัวคูณ มาบวกกัน

จะได้ ทศนิยมของผลลัพธ์ = จำนวนทศนิยมของ ตัวตั้ง + ตัวคูณ     

       ข้อนี้ทศนิยมของผลลัพธ์ =        2 + 2  = 4  ตำแหน่ง

  พิจารณา เครื่องหมาย

  ตัวตั้งมีเครื่องหมายเป็น ลบ คูณ ด้วย เครื่องหมายของตัวคูณ เป็น บวก

               ลบ   คูณ  บวก  ได้  ผลลัพธ์  เป็น  ลบ

         การคูณทศนิยม นำทศนิยมตัวตั้ง บวกกับตัวคูณ

ตอบ  -0.1308

 
     
  วีดีโอ เรื่องการคูณทศนิยม ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ-2  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อที่7.โจทย์เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม

 

ข้อที่7.โจทย์ตัวอย่าง

         เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม               

 

  จงหาผลคูณ ของ  

           ตัวอย่างการคูณทศนิยม         

วิธีทำ   

        เรานำ  -1000 คูณ  กับ 0.054 ก่อน แล้วผลที่ได้ นำไปคูณกับ -4.96

     นำจำนวนเต็มมาคูณกันก่อน

ตอบ  267.84

 
 
     
  วีดีโอ เรื่องการคูณทศนิยม ที่มี 3 จำนวน  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อที่8.โจทย์เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม

 

ข้อที่8.โจทย์ตัวอย่าง

         เรื่องการคูณทศนิยม และวีดีโอเรื่องการคูณทศนิยม ที่มี 4 จำนวน              

 

  จงหาผลคูณ ของ  

 ตัวอย่างการคูณทศนิยม    

วิธีทำ   

          เราจับคู่กัน คูณ 

จับคู่กันคูณ

ตอบ  -0.04488

 
 
     
  วีดีโอ เรื่องการคูณทศนิยม ที่มี 4 จำนวน  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK