Act as a decimal number to an integer การทำตัวหารทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

ในบทนี้ เรามาเรียนรู้ เรื่อง การทำตัวหารของทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม ทั้งนี้

เพื่อง่ายต่อการนำไปหารทศนิยม วิธีการดังตัวอย่าง ต่อไปนี้

ในหัวข้อนี้สามารถ เปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหา 

โจทย์เรื่องการทำตัวหารที่เป็นทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม และวีดีโอ ในแต่ละแถบได้ทันทีครับ

ข้อที่1.โจทย์เรื่องการทำตัวหารที่เป็นทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม และวีดีโอ

 

โจทย์  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

                ตัวอย่าง การทำตัวหารทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

วิธีทำ    จากโจทย์ จะเห็นได้ว่า

       ตัวหารที่เราต้องการให้เป็นจำนวนเต็ม   มีทศนิยมอยู่  1 ตำแหน่ง  

       ดังนั้นเมื่อเรา      คูณด้วย  10 ทั้งตัวหารและตัวคูณ   

       จะทำให้ ทศนิยมเลื่อยถอยหลัง มา 1 ตำแหน่ง ได้ จำนวนเต็ม 4 

 นำ 10 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ได้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม 

    

 
 

โจทย์-1.2  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

                ตัวอย่าง การทำตัวหารทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

วิธีทำ    จากโจทย์ จะเห็นได้ว่า

       ตัวหารที่เราต้องการให้เป็นจำนวนเต็ม   มีทศนิยมอยู่  2 ตำแหน่ง  

       ดังนั้นเมื่อเรา      คูณด้วย  100   ทั้งตัวหารและตัวคูณ   

       จะทำให้ ทศนิยมเลื่อยถอยหลัง มา 2 ตำแหน่ง ได้ จำนวนเต็ม 2 

 นำ 100 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ได้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม  

 
     
  วีดีโอ ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อที่2.โจทย์เรื่องการทำตัวหารที่เป็นทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม และวีดีโอ

 

โจทย์-2.1  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

                ตัวอย่าง การทำตัวหารทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

วิธีทำ    จากโจทย์ จะเห็นได้ว่า

       ตัวหารที่เราต้องการให้เป็นจำนวนเต็ม   มีทศนิยมอยู่  2 ตำแหน่ง  

       ดังนั้นเมื่อเรา      คูณด้วย  100   ทั้งตัวหารและตัวคูณ   

       จะทำให้ ทศนิยมเลื่อยถอยหลัง มา 2 ตำแหน่ง ได้ จำนวนเต็ม 5 

 นำ 100 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ได้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม 

 

 
 

โจทย์-2.2  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

                ตัวอย่าง การทำตัวหารทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

วิธีทำ   จากโจทย์ จะเห็นได้ว่า

       ตัวหารที่เราต้องการให้เป็นจำนวนเต็ม   มีทศนิยมอยู่  4 ตำแหน่ง  

       ดังนั้นเมื่อเรา      คูณด้วย  10,000   ทั้งตัวหารและตัวคูณ   

       จะทำให้ ทศนิยมเลื่อยถอยหลัง มา 4 ตำแหน่ง ได้ จำนวนเต็ม -5 

  นำ 10000 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ได้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

 
 

โจทย์-2.3  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

                ตัวอย่าง การทำตัวหารทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

วิธีทำ    จากโจทย์ จะเห็นได้ว่า

       ตัวหารที่เราต้องการให้เป็นจำนวนเต็ม   มีทศนิยมอยู่  1 ตำแหน่ง  

       ดังนั้นเมื่อเรา      คูณด้วย  10   ทั้งตัวหารและตัวคูณ   

       จะทำให้ ทศนิยมเลื่อยถอยหลัง มา 1 ตำแหน่ง ได้ จำนวนเต็ม -3.3 

  นำ 10 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ได้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม 

 
     
  วีดีโอ ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK   


ข้อที่3.โจทย์เรื่องการทำตัวหารที่เป็นทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม และวีดีโอ

 

โจทย์-3.1  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

                ตัวอย่าง การทำตัวหารทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

วิธีทำ    จากโจทย์ จะเห็นได้ว่า

       ตัวหารที่เราต้องการให้เป็นจำนวนเต็ม   มีทศนิยมอยู่  4 ตำแหน่ง  

       ดังนั้นเมื่อเรา      คูณด้วย  10,000   ทั้งตัวหารและตัวคูณ   

       จะทำให้ ทศนิยมเลื่อยถอยหลัง มา 4 ตำแหน่ง ได้ จำนวนเต็ม 5 

    นำ 10000 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ได้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม 

 
 

โจทย์-3.2  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

          ตัวอย่าง การทำตัวหารทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

วิธีทำ    จากโจทย์ จะเห็นได้ว่า

       ตัวหารที่เราต้องการให้เป็นจำนวนเต็ม   มีทศนิยมอยู่  5 ตำแหน่ง  

       ดังนั้นเมื่อเรา      คูณด้วย  100,000   ทั้งตัวหารและตัวคูณ   

       จะทำให้ ทศนิยมเลื่อยถอยหลัง มา 5 ตำแหน่ง ได้ จำนวนเต็ม 7 

นำ 100000 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ได้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม  
 

 
 

โจทย์-3.3  ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม 

    ตัวอย่าง การทำตัวหารทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็ม

วิธีทำ    จากโจทย์ จะเห็นได้ว่า

       ตัวหารที่เราต้องการให้เป็นจำนวนเต็ม   มีทศนิยมอยู่  3 ตำแหน่ง  

       ดังนั้นเมื่อเรา      คูณด้วย  1,000   ทั้งตัวหารและตัวคูณ   

       จะทำให้ ทศนิยมเลื่อยถอยหลัง มา 3 ตำแหน่ง ได้ จำนวนเต็ม -207 

 นำ 1000 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ได้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม 

 
     
  วีดีโอ ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK   


ข้อที่4. เครื่องหมายกับการหารทศนิยม

 

เครื่องหมายกับการหาร     

ในหัวข้อนี้  เมื่อมีการทำการหาร เมื่อตัวตั้ง และตัวคูณ นั้น

มีเครื่องหมาย เป็น บวก หรือ ลบ   เราสามารถ แจกแจงได้ดังนี้          

 
 

      เครื่องหมาย                เครื่องหมาย

          ตัวตั้ง        หาร       ตัวหาร                          คำตอบที่ได้          

------------------------------------------------------------------  

            เครื่องหมายกับการหารทศนิยม                  

 
 

สรุป

  -  เครื่องหมายตัวตั้ง และตัวหาร เหมือนกัน  ผลลัพธ์ออกมาเป็น เครื่องหมาย บวก

  -  เครื่องหมายตัวตั้ง และตัวหาร  ต่างกัน    ผลลัพธ์ออกมาเป็น เครื่องหมาย ลบ

 
     
  วีดีโอ เครื่องหมายกับการหาร  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK