ซีเมนต์ Semen (S)  คือ หน่วยอนุพันธ์ เอสไอ ที่บอกค่าของการนำไฟฟ้า

และการหาหน่วยฐานเอสไอ ของ  ซีเมนต์

               ซีเมนต์  Semen                   

ซีเมนต์ Semen (สัญญลักษณ์ : S )  

ตั้งขึ้นเพื่อเป็น เกียรติให้แก่    Ernst Werner von Siemens.

ซีเมนต์ Semen (S) 

คือ หน่วยอนุพันธ์ เอสไอ ที่บอกค่าของการนำไฟฟ้า (electrical conductance) 

และค่าของการยอมให้ประจุไหลผ่าน    (admittance)   ซึ่งจะเป็นส่วนกลับของ 

ค่าของตัวนำไฟฟ้า ที่ไม่ยอมให้กระแสไหลผ่าน (impedance )

เราเรียกตัวต้านทาน (resistance) กล่าวง่าย ๆ ว่า

 ค่าของการนำไฟฟ้า           หน่วยการวัดนี้ เรียกว่า  ซีเมนต์ S (Semen) 

 ค่าของความต้านทานไฟฟ้า   หน่วยการวัดนี้ เรียกว่า   โอห์ม  Ω (Ohms) 

ค่าของการนำไฟฟ้า S (Semen) เป็นส่วนกลับของค่าของ ความต้านทาน  Ω (Ohms) "

                        

                                 S  =  1/Ω = A/V

 

   

จาก ซีเมนต์ S (Semen)   เป็นหน่วยอนุพันธ์ เอสไอ

ซึ่งประกอบขึ้นจากหน่วยฐาน เอสไอ   S  =  1/Ω = A/V  

เราจะทำการหา หน่วยฐานเอสไอ ของ  ซีเมนต์ S (Semen)

                           

               การหาหน่วยฐานเอสไอ ของ ซีเมนต์ S             

 

                     การหาหน่วยฐานเอสไอ ของ ซีเมนต์ S

                      การหาหน่วยฐานเอสไอ ของ ซีเมนต์ S

 ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK