ในหัวข้อนี้ เราจะกล่าวถึง เวกเตอร์ คือ อะไร  หรือทำความเข้าใจกับ ปริมาณ เวกเตอร์
ปริมาณสเกลาร์ และ การเท่ากันของเวกเตอร์ และยังมี วีดีโอ เรียนเรื่องเวกเตอร์ คือ
ซึ่งอธิบายความหมายของเวกเตอร์ และการเขียนเวกเตอร์ 

 

 ก่อนที่เรา จะทำความเข้าใจ ถึงปริมาณเวกเตอร์เราควรเข้าใจในธรรมชาติกันก่อน  

เมื่อเรากล่าวถึง สิ่งของต่าง ๆ  จะมี ปริมาณ ที่มีขนาดอย่างเดียว

เช่น    อุณหภูมิ (T)           20   °c             T  =   20  °c

        ระยะทาง(D)           30   km             D  =   30  km   

        มวล  (Mass)          15   kg            M  =   15  kg

     อัตราเร็ว (speed)        45   m/s           S  =    45  m/s

 ความหนาแน่นของน้ำ       1000   kg/m³       De = 1000  kg/m³    

เราจะเห็นได้ว่า สิ่งที่เรายกตัวอย่างมา มีเพียงปริมาณที่มีขนาดอย่างเดียว

เราเรียกสิ่งของที่มีขนาดอย่างเดียว ว่าเป็น   ปริมาณสเกลาร์ (Scalar)                 

 

ปริมาณเวกเตอร์ (Vector) คือ 

            ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง  ยกตัวอย่างเช่น

- ขับรถไปทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

- โยนส้มหล่นจากตึก ด้วยความเ่ร่ง  10  เมตร ต่อวินาที

 เวกเตอร์

- จรวดลำหนึ่งถูกยิงจากฐานด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที

สรุป ถ้ามีทั้ง ขนาด และทิศทาง เราเรียกว่า ปริมาณเวกเตอร์ (Vector)

   เมื่อเราจะกล่าวถึงเวกเตอร์ เราสามารถเขียนในรูปสัญลักษณ์ ได้ดังนี้

เช่น เวกเตอร์ A   เราเขียนแทนด้วยสัญญลักษณ์     เวกเตอร์ A

 

ตัวอย่าง 


รถยนต์วิ่งไปทางทิศตะวันออก ความเร็ว 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เราแทนด้วยกราฟแทนความเร็วและระยะทาง 

เราแทนเวกเตอร์ ด้วย          เวกเตอร์ V  

และสามารถเขียนเป็นภาพของกราฟ ดังนี้

                ปริมาณเวกเตอร์  มี ขนาด และ ทิศทาง

 

วีดีโอ เรื่องเวกเตอร์ คือ

 

     ตัวอย่าง เวกเตอร์  
    ตัวอย่าง เวกเตอร์
        ตัวอย่าง เวกเตอร์
 

การเท่ากันของเวกเตอร์    

เวกเตอร์ มีขนาดเท่ากันก็ต่อเมื่อ เวกเตอร์นั้นมีขนาดเท่ากันและมีทิศทางเดียวกัน
ตัวอย่าง การเท่ากันของเวกเตอร์ 

          การเท่ากันของเวกเตอร์  

ตัวอย่าง การไม่เท่ากันของเวกเตอร์ 

             การเท่ากันของเวกเตอร์

 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK