ข่าวสาร

วันนี้คุณสามารถ เรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ได้ อย่าง่ายดายจากคอมพิวเตอร์
ของคุณเอง 
ง่ายดายเข้าใจง่ายด้วยการดู VDO ในแต่ละบทเรียนพร้อมแบบฝึกหัด