การบวก โดยใช้เส้นจำนวน - 1.3    

การบวกโดยใช้เส้นจำนวนนั้นสามารถทำได้ง่าย ๅ โดยเรื่มจาก

    1. ลากเส้นจำนวน และกำหนดจุด บนเส้นจำนวนให้มีค่าเท่ากับจำนวนมี่ต้องการ

    2. ทำการบวกโดยนับต่อไปลากเส้นให้เท่ากับจำนวนที่ต้องการ

    3.เมื่อครบจำนวนที่ต้องการบวกแล้ว อ่านค่าที่จุดสุดท้ายบนเสันจำนวนจะได้ผลบวกตามต้องการ

การบวก โดยใช้เส้นจำนวน นั้นเราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการนับจำนวน 3 จำนวนเรียงต่อไปได้ทันที

ดังตัวอย่าง    A = 1   และ   B = 3   , C = 9             

 
       adding-e-1  
 

วิธีทำ   

   1.  นับเส้นจำนวนไป 9 ช่อง   ได้เท่ากับ 9

   2.  นับจำนวนที่ต้องการบวก ต่อไปอีก 3 ช่อง และ  1 ช่อง

   3.  ดูที่เส้นจำนวนที่จุดสุดท้าย ได้คำตอบ ที่ต้องการ จะเท่ากับ 13

    adding-e-2

 
 
 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK