Summation Decimal Signs are different การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน

   การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน  ทำได้โดย ตั้ง จุดทศนิยมให้ตรงกัน

   และทำการบวกโดย

         เครื่องหมายต่างกัน เอามา หักออก   

        เครื่องหมาย บวกเหมือนกัน รวมกัน  

        หรือ   ลบเหมือนกันให้เอามารวมกัน

 

 
 

ตัวอย่าง การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน

 

     ตัวอย่าง การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน

วิธีทำ            ลบเหมือนกันให้เอามารวมกัน

                    การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน

ตอบ  - 8.6402

    

 
  วีดีโอ 14 การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน  
 
 
     
 

ตัวอย่าง การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน

 

     ตัวอย่าง การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน

วิธีทำ          -  เครื่องหมายต่างกัน กันให้เอามาหักออก 

                

                    การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน

ตอบ     - 125.120

 
     
  วีดีโอ 15 การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน   
 
 
 

  หาผลบวกของ   ( - 15.440 ) + 20.32

(วิธีทำ และคำตอบ ดูได้จาก VDO )

 

 
  วีดีโอ 16 การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน  
 
 
 

  หาผลบวกของ   ( - 145.440 ) + 16.88

     (วิธีทำ และคำตอบ ดูได้จาก VDO )

 
 

ตัวอย่าง การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน

 

     ตัวอย่าง การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน

วิธีทำ          - เครื่องหมายต่างกัน กันให้เอามาหักออก 

                -   ลบเหมือนกันให้เอามารวมกัน

                    การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน

ตอบ        - 16.48

 
     
  วีดีโอ 17 การบวกทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่างกัน  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK