The negative examples Decimal โจทย์ตัวอย่าง การลบทศนิยม

ในบทนี้เราจะเริ่มด้วย  การหาจำนวนตรงกันข้าม แสดงตัวอย่างการลบทศนิยม

ในแบบต่าง ๆ เช่น การลบทศนิยมที่มีเครื่องหมายต่าง กัน

และ การลบทศนิยมที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน พร้อมกันนี้ มีวีดีโอ การลบทศนิยม

ประกอบ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ  

 
 

ตัวอย่าง การหาจำนวนตรงกันข้าม 

 ให้ หาจำนวนตรงกันข้ามของ   2.3

วิธีทำ   จำนวนตรงกันข้ามคือจำนวนที่มีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม

ในที่นี้    2.3    มีค่าเป็นบวก ดังนั้นจำนวนตรงกันข้าม มีทิศทาง ไปในทางลบ คือ  - 2.3

        

   จำนวนตรงกันข้าม

   ในทำนองเดียวกัน 

           ตัวอย่าง จำนวนตรงกันข้าม

 
 

วีดีโอ การหาจำนวนตรงกันข้าม 

 
 
 
     
 

ตัวอย่าง การลบทศนิยม        

  หาผลลัพธ์ จากการลบต่อไปนี้  ตัวอย่าง การลบทศนิยม    

วิธีทำ  

                           การลบทศนิยม

ตอบ   24.655

 
 

วีดีโอ การลบทศนิยม

 
 

 
     
 

ตัวอย่าง การลบทศนิยม  ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ      

  หาผลลัพธ์ จากการลบต่อไปนี้      

                          ตัวอย่าง การลบทศนิยม ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ    

     นำเครื่องมายลบ คูณเข้าไปด้านใน  ลบ คูณ ลบ ได้เครื่องหมายเป็น  บวก

วิธีทำ  

           การลบทศนิยม ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ

ตอบ   9.35

 
 

วีดีโอ การลบทศนิยม  ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ

 
 

 
     
 

ตัวอย่าง การลบทศนิยม  ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ ทั้งตัวลบและ ตัวตั้ง     

  หาผลลัพธ์ จากการลบต่อไปนี้      

                          ตัวอย่าง การลบทศนิยม ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ ทั้งตัวลบและ ตัวตั้ง     

         นำเครื่องมายลบ คูณเข้าไปด้านใน  ลบ คูณ ลบ ได้เครื่องหมายเป็น  บวก

วิธีทำ  

   การลบทศนิยม ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ ทั้งตัวลบและ ตัวตั้ง

ตอบ   18.02

 
     
 

วีดีโอ การลบทศนิยม  ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ ทั้งตัวลบและ ตัวตั้ง

 
 

 
     
 

ตัวอย่าง การลบทศนิยม  ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ ทั้งตัวลบและ ตัวตั้ง และมีวงเล็บ   

  หาผลลัพธ์ จากการลบต่อไปนี้      

              ตัวอย่าง การลบทศนิยม ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ ทั้งตัวลบและ ตัวตั้ง  และมีวงเล็บ    

         หาจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน 

        นำเครื่องมายลบ คูณเข้าไปด้านใน  ลบ คูณ ลบ ได้เครื่องหมายเป็น  บวก

วิธีทำ  

         การลบทศนิยม ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ ทั้งตัวลบและ ตัวตั้ง  และมีวงเล็บ

ตอบ  -24.5

 
     
 

วีดีโอ การลบทศนิยม  ที่มีเครื่องหมายเป็นลบ ทั้งตัวลบและ ตัวตั้ง และมีวงเล็บ 

 
 

 
   ( - 4.44 ) - ( 3.50 ) - (- 9.0002)  
 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK