Print
Category: vdo math m1-2 คณิตศาสตร์ ม.1 เทอมปลาย พื้นฐาน
Hits: 4066

 

 

 เลขทศนิยม คือ  

เลขทศนิยมเป็นตัวเลขที่ใช้อธิบายจำนวนที่มีค่า ไม่เป็นจำนวนเต็ม และมีค่าน้อยกว่า 1 เช่น

 0.5 , 0.85   0.00035    

การใช้ทศนิยมมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากจนกลายเป็นความคุ้นเคย

อย่างที่เราไม่ทันรู้ตัว

วีดีโอ ทศนิยม เลขทศนิยมเบื้องต้น

 
 

ดังตัวอย่างเช่น  

ราคาน้ำมัน   decimal-oil-price   

ราคาทองคำ

 decimal-gold

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ

 decimal-exchange

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์

 decimal-set

ดังนั้นเมื่อทศนิยมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเรา เรามาทำความรู้จักทศนิยมให้มากขึ้น

เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

วีดีโอ ทศนิยม  การใช้ทศนิยมในชีวิตประจำวัน

   

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK