การคูณทศนิยม    การคูณทศนิยม ทำได้อย่างง่าย ๆ ทำได้โดย

 1. นำตัวเลขมาคูณด้วยวิธีปรกติโดยไม่ต้องนำ ทศนิยมมาใช้ได้ผลลัพธ์

 2. หาจุดทศนิยมจากการคูณทศนิยม จะเท่ากับ

     จำนวนทศนิยมของตัวตั้ง + จำนวนทศนิยมของตัวคูณ

  มาดูตัวอย่าง เป็นลำดับ                          

 
 

โจทย์ การคูณทศนิยม-1

        multiple decimal-01  

        multiple decimal-01-1

 
 
 
 

โจทย์ การคูณทศนิยม-2 

            multiple decimal-02

             multiple decimal-02-1

 
 
 
 

โจทย์ การคูณทศนิยม-3

          0.0034  x  0.0005

 
 
 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK