การคูณทศนิยม ที่มีเครื่องหมาย    

การคูณทศนิยม ที่มีเครื่องหมายมีหลักดังนี้

จาก

     ตัวตั้ง  คูณ   ตัวคูณ   เท่ากับ   ผลลัพธ์

     ตัวตั้ง  และ  ตัวคูณ   มีเครื่องหมายเหมือนกัน  ผลลัพธ์  ได้  เป็น  บวก

     ตัวตั้ง  และ  ตัวคูณ   มีเครื่องหมายต่างกัน     ผลลัพธ์  ได้  เป็น  ลบ

 

เรามาดูตัวอย่าง การคูณทศนิยม ที่มีเครื่องหมาย                           

 
 

โจทย์ การคูณทศนิยม ที่มีเครื่องหมาย - 1

     multiple decimal-04

 
 

 
 

โจทย์ การคูณทศนิยม ที่มีเครื่องหมาย - 2

          multiple decimal-05

 
 

 
 

โจทย์ การคูณทศนิยม ที่มีเครื่องหมาย - 3

        multiple decimal-06

                multiple decimal-07

 
 

 
 

โจทย์ การคูณทศนิยม ที่มีเครื่องหมาย - 4

        multiple decimal-08

          multiple decimal-08-1

                                         

        multiple decimal-08-2

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK