การวัดความยาว 1,000 ป.2

 

การวัดความยาว

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ การวัดความยาว ป.2

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ การบวกพร้อม

ประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ การวัดความยาวและ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

    การวัดความยาว   เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ 

   เฉลยคำตอบข้อ 1     คำตอบ ข้อ ข.  สายวัดตัว          
  วีดีโอ 1 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การวัดความยาว   เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 2   คำตอบ ข้อ ก.   ไม้บรรทัด      
  วีดีโอ 2 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3          คำตอบ ข้อ ข. ริบบิ้นยาวกว่าเชือก

สรุป     1 เมตร  15  ซ.ม.   <   1 เมตร  10  ซ.ม.

               เชือก                       ริบบิ้น  

ก.  ผิด

ข.  ถูกต้อง  

ค.  ผิด  

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ 

   เฉลยคำตอบข้อ 4        คำตอบ ข้อ ค.   เซนติเมตร    
  วีดีโอ 4 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    

การวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ

 

เฉลยคำตอบข้อ 5        คำตอบ ข้อ ก.   เชือกยาว  100  เซนติเมตร

                  1  เมตร   เท่ากับ  100    เซนติเมตร      

 
  วีดีโอ 5 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

lenght-06

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6       คำตอบ ข้อ ค.    3  เมตร   25  เซนติเมตร  

ไม้ยาว  2.50 เมตร  พาดแล้ว ไม้พาด ตกลงน้ำเดินไม่ได้

ไม้ยาว  2.75 เมตร  พาดแล้วพอดี พาดร่องน้ำเดินไม่ได้ เมื่อเดินมีโอกาสขยับตกน้ำ

ไม้ยาว  3.25 เมตร พาดแล้ว เดินได้  

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  7       คำตอบ ข้อ ข.   วินัย

            วินัย      >       กมล      >       ทินกร    

 
  วีดีโอ 7 การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การวัดความยาว เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 8        คำตอบ ข้อ ข.   ไม้เมตร        
  วีดีโอ 8 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การวัดความยาว เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ  9     คำตอบ ข้อ ก.  11   เมตร

เสาธงสูง                18            เมตร

เสาธงสูงกว่าต้นไม้   7  เมตร

ต้นไม้ สูง     18  -  7  =     11    เมตร         

 
  วีดีโอ 9 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10    คำตอบ ข้อ ข.

ก.  70 - 25    =   45  เมตร         ผิด

ข.  38  + 32   =   70  เมตร       ถูกต้อง  

ค.  70  - 43   =   27  เมตร        ผิด  

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การวัดความยาว เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11     คำตอบ ข้อ    ค.  66    เซนติเมตร  

ของยาว   80

ตัดออก   14

เหลือ      80 - 14  =     66    เซนติเมตร   

 
  วีดีโอ 11 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     การวัดความยาว  เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12   คำตอบ ข้อ ข.   23      เซนติเมตร         

ของอย่างแรก       45

อย่างที่สอง         68  

มีค่าต่างกันอยู่   =   68  -  45   =    23      เซนติเมตร           

 
  วีดีโอ 12 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

lenght-013

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13    คำตอบ ข้อ  

ปากกา   14  

ดินสอ    18

รวมความยาว     14  + 18   =    32    เซนติเมตร   

   
  วีดีโอ 13 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 14      คำตอบ ข้อ ค. 

  สุชาดาสูง  =  163  -  32    =   131     เซนติเมตร     

 
  วีดีโอ 14 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

การวัดความยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. เรื่อง การวัดความยาวและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 15        คำตอบ ข้อ  ค.  

ก.  ผิด  ที่ถูก  2  เมตร เท่ากับ  200  เซนติเมตร

ข.  ผิด  ที่ถูก  4  เมตร เท่ากับ  400  เซนติเมตร

ค.   ถูกต้อง   

 
  วีดีโอ 15 โจทย์ การวัดความยาว  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK