รูปเรขาคณิตป.2

 

รูปเรขาคณิต

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จากข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2 ทั้ง รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม รูปวงรี ทรงกระบอก ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ และอธิบายโดยใช้วีดีโอเพื่อง่าย ต่อการเรียนรู้ รูปเรขาคณิต

พร้อมประยุกต์ นำไปใช้ได้จริง   อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของข้อสอบ รูปเรขาคณิตและ วีดีโอ 

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

     
     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ 

   เฉลยคำตอบข้อ 1     คำตอบ ข้อ  ข.  รูปสามเหลี่ยม     
  วีดีโอ 1 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 2        คำตอบ ข้อ   ก. ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก      
  วีดีโอ 2 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3          คำตอบ ข้อ    ค. 

ข้อ ก. และ ข.  เป็นรูปเรขาคณิต   เป็นรูปสามเหลี่ยม และ สี่เหลี่ยม  

 
  วีดีโอ 3 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ 

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      คำตอบ ข้อ    ข. ลูกเต๋า

รูปทรงกลม  ในข้อนี้คือ  ลูกบอล และ  ลูกปิงปอง

 
  วีดีโอ 4 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5         คำตอบ ข้อ    ค.  มีความหนา

คุณสมบัติของสี่เหลี่ยม

    มี  4  มุม    และ     4  ด้าน

 
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6      คำตอบ ข้อ ก.  

ในรูป  ก.  ที่ระบายสี   เป็นรูปสามเหลี่ยม       

 
  วีดีโอ 6 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2 เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ

    เฉลยคำตอบข้อ  7        คำตอบ ข้อ    ข.  7    รูป   
  วีดีโอ 7 รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8           คำตอบ ข้อ    ค.   ลูกโลกจำลอง  เป็นวงรี

   ลูกโลกจำลอง  เป็นทรงกลม 

 
  วีดีโอ 8 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ  9          คำตอบ ข้อ     ข.  รูปสี่เหลี่ยม  
  วีดีโอ 9 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10           คำตอบ ข้อ   ค.   ตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกระบอก

            ตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นรูป ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก   

 
  วีดีโอ 10 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ 

   เฉลยคำตอบข้อ 11   คำตอบ ข้อ   ค.   ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก       
  วีดีโอ 11 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2
   
 12.      รูปเรขาคณิต ชนิดใดมากที่สุด

       ก. รูปสามเหลี่ยม    4     รูป

       ข. รูปสี่เหลี่ยม        5     รูป

       ค. รูปวงรี                5     รูปเฉลยคำตอบ ข้อที่ 12. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 12      คำตอบ ข้อ   ข.  รูปสี่เหลี่ยม   5   รูป    
  วีดีโอ 12 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ 

   เฉลยคำตอบข้อ 13        คำตอบ ข้อ    ค.     รูป   1, 3 , 7 , 11  
  วีดีโอ 13 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 14. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ 

   เฉลยคำตอบข้อ 14            คำตอบ ข้อ ก.   รูปวงกลม  
  วีดีโอ 14 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     

ข้อสอบ รูปเรขาคณิต ป.2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 15. เรื่อง รูปเรขาคณิตและวีดีโอ

   เฉลยคำตอบข้อ 15        คำตอบ ข้อ ก.   3   รูป  
  วีดีโอ 15 โจทย์ รูปเรขาคณิต  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK