Division Decimal การหารทศนิยม ในบทนี้ เรามาดูการหารทศนิยมในแบบต่างๆ

ทั้งการพิจารณาเมื่อตัวตั้ง และตัวหารมี เครื่องหมาย พร้อม มีวีดีโอ การหารทศนิยม ทุกข้อ

ในหัวข้อนี้สามารถ เปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหา 

โจทย์เรื่องการหารทศนิยม และวีดีโอ การหารทศนิยม ในแต่ละแถบได้ทันทีครับ

ข้อที่1.โจทย์เรื่องการหารทศนิยม และวีดีโอเรื่องการหารทศนิยม

 

ตัวอย่างที่ 1 โจทย์เรื่องการหารทศนิยม      

หาผลหารของ          ตัวอย่าง การหารทศนิยม   

วิธีทำ    สามารถตั้งหารได้ทันที เพราะตัวหาร คือ 2 เป็นจำนวนเต็มแล้ว     

                         การหารทศนิยม โดยตั้งหารยาว

ตอบ   7.13       

 
     
  วีดีโอ เรื่องการหารทศนิยม-1  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อที่2.โจทย์เรื่องการหารทศนิยม และวีดีโอเรื่องการหารทศนิยม

 

ตัวอย่างที่ 2 โจทย์เรื่องการหารทศนิยม      

หาผลหารของ               ตัวอย่าง การหารทศนิยม   

วิธีทำ            ขั้นตอนแรกต้องทำให้ ตัวหาร เป็นจำนวนเต็มก่อน                           

 

                      มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง นำ 10 มา คูณ

                นำ 10 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

   สามารถตั้งหารได้ แล้ว เพราะตัวหาร คือ 4  เป็นจำนวนเต็มแล้ว
 

                                การหารทศนิยม โดยตั้งหารยาว

ตอบ   6.2  

 
     
  วีดีโอ เรื่องการหารทศนิยม-2  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK   


ข้อที่3.โจทย์เรื่องการหารทศนิยม และวีดีโอเรื่องการหารทศนิยม

 

ตัวอย่างที่ 3 โจทย์เรื่องการหารทศนิยม      

หาผลหารของ               ตัวอย่าง การหารทศนิยม   

วิธีทำ            ขั้นตอนแรกต้องทำให้ ตัวหาร เป็นจำนวนเต็มก่อน                           

                       มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง นำ 100 มา คูณ

               นำ 100 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

   สามารถตั้งหารได้ แล้ว เพราะตัวหาร คือ 2  เป็นจำนวนเต็มแล้ว 
 

                            การหารทศนิยม โดยตั้งหารยาว

ตอบ   5970.25 

 
     
  วีดีโอ เรื่องการหารทศนิยม-3  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK   


ข้อที่4.โจทย์เรื่องการหารทศนิยม และวีดีโอเรื่องการหารทศนิยม

 

ตัวอย่างที่ 4 โจทย์เรื่องการหารทศนิยม      

หาผลหารของ               ตัวอย่าง การหารทศนิยม   

วิธีทำ            ขั้นตอนแรกต้องทำให้ ตัวหาร เป็นจำนวนเต็มก่อน                           

                       มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง นำ 100 มา คูณ

               นำ 100 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

   สามารถตั้งหารได้ แล้ว เพราะตัวหาร คือ 5  เป็นจำนวนเต็มแล้ว 
 

                            การหารทศนิยม โดยตั้งหารยาว

ตอบ   410.88 

 
     
  วีดีโอ เรื่องการหารทศนิยม-4  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  


ข้อที่5.โจทย์เรื่องการหารทศนิยม และวีดีโอเรื่องการหารทศนิยม

 

ตัวอย่างที่ 5 โจทย์เรื่องการหารทศนิยม      

หาผลหารของ               ตัวอย่าง การหารทศนิยม   

วิธีทำ            ขั้นตอนแรกต้องทำให้ ตัวหาร เป็นจำนวนเต็มก่อน                           

                       มีทศนิยม 4 ตำแหน่ง นำ 10,000 มา คูณ

นำ 10,000 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

   สามารถตั้งหารได้ แล้ว เพราะตัวหาร คือ - 5  เป็นจำนวนเต็มแล้ว

   นำตัวเลขที่ได้มาตั้งหาร โดยยังไม่เอาเครื่องหมายว่าพิจารณา จะได้ 
 

                            การหารทศนิยม โดยตั้งหารยาว

เมื่อหารแล้ว ได้ผลหารเท่ากับ  509 

พิจารณาเครื่องหมาย ตัวหารและ ตัวตั้งเป็นลบทั้งคู่    ดังนั้น

       ลบ   หาร  ลบ  ได้ ผลลัพธ์เป็นเครื่องหมาย  บวก 

 

ตอบ        509 

 
 
     
  วีดีโอ เรื่องการหารทศนิยม-5  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK      


ข้อที่6.โจทย์เรื่องการหารทศนิยม และวีดีโอเรื่องการหารทศนิยม

 

ตัวอย่างที่ 6 โจทย์เรื่องการหารทศนิยม      

หาผลหารของ               ตัวอย่าง การหารทศนิยม   

วิธีทำ            ขั้นตอนแรกต้องทำให้ ตัวหาร เป็นจำนวนเต็มก่อน                           

                       มีทศนิยม 4 ตำแหน่ง นำ 10,000 มา คูณ

        นำ 10,000 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

          สามารถตั้งหารได้ แล้ว เพราะตัวหาร คือ 45  เป็นจำนวนเต็มแล้ว 

                            การหารทศนิยม โดยตั้งหารยาว

 

ตอบ        5,000 

 
     
  วีดีโอ เรื่องการหารทศนิยม-6  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK   


ข้อที่7.โจทย์เรื่องการหารทศนิยม และวีดีโอเรื่องการหารทศนิยม

 

ตัวอย่างที่ 7 โจทย์เรื่องการหารทศนิยม      

หาผลหารของ               ตัวอย่าง การหารทศนิยม   

วิธีทำ            ขั้นตอนแรกต้องทำให้ ตัวหาร เป็นจำนวนเต็มก่อน                           

                       มีทศนิยม 5 ตำแหน่ง นำ 100,000 มา คูณ

นำ 100,000 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

   สามารถตั้งหารได้ แล้ว เพราะตัวหาร คือ 7  เป็นจำนวนเต็มแล้ว

   นำตัวเลขที่ได้มาตั้งหาร โดยยังไม่เอาเครื่องหมายว่าพิจารณา จะได้ 
 

                            การหารทศนิยม โดยตั้งหารยาว

เมื่อหารแล้ว ได้ผลหารเท่ากับ  509 

พิจารณาเครื่องหมาย ตัวตั้ง   เป็นลบ   และ    ตัวหาร  เป็นบวก   ดังนั้น

       ลบ   หาร  บวก  ได้ ผลลัพธ์เป็นเครื่องหมาย  ลบ

             การหารทศนิยม เครื่องหมาย  ลบ หาร บวก ได้ ลบ

ตอบ        -50 

 
     
  วีดีโอ เรื่องการหารทศนิยม-7  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK      


ข้อที่8.โจทย์เรื่องการหารทศนิยม และวีดีโอเรื่องการหารทศนิยม

 

ตัวอย่างที่ 8   โจทย์เรื่องการหารทศนิยม      

หาผลหารของ            ตัวอย่าง การหารทศนิยม   

วิธีทำ            ขั้นตอนแรกต้องทำให้ ตัวหาร เป็นจำนวนเต็มก่อน                           

                       มีทศนิยม 4 ตำแหน่ง นำ 10,000 มา คูณ

นำ 10,000 มาคูณ ทั้งตัวตั้งและตัวหาร ทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม

   สามารถตั้งหารได้ แล้ว เพราะตัวหาร คือ - 2  เป็นจำนวนเต็มแล้ว

   นำตัวเลขที่ได้มาตั้งหาร โดยยังไม่เอาเครื่องหมายว่าพิจารณา จะได้ 
 

                         การหารทศนิยม โดยตั้งหารยาว

เมื่อหารแล้ว ได้ผลหารเท่ากับ  225,290

พิจารณาเครื่องหมาย ตัวหารและ ตัวตั้งเป็นลบทั้งคู่    ดังนั้น

       ลบ   หาร  ลบ  ได้ ผลลัพธ์เป็นเครื่องหมาย  บวก 

    การหารทศนิยม เครื่องหมาย  ลบ หาร ลบ ได้  บวก

 ตอบ        225,290

 
     
  วีดีโอ เรื่องการหารทศนิยม-8  
 
 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK