เรื่องการย้ายข้างสมการ คือ

เรามาเรียนรู้ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ให้ได้ คำตอบ อย่างรวดเร็ว

โดยเรา จะทำการย้ายข้าง ของสมการ  ในบทนี้ เรามาเรียนรู้ จาก บทความและวีดีโอ

 

 
 

เริ่มจาก    3(7+2x) = 30+7(x-1) ,5( 1/4 ) = 4 ( 2/3 ) + x , 1/3(y-4) = 7,

(-3/2)x = 27/4  , -1/5 + z = -(1/4) , -(2/3)y  = -10.6 ,

3(2/5)y - 4 = 2-(1/2)y ,-3/8(2m+11) -1/2 = 5/2 ,1/2 +4m = 3m -5/2,

(y-2)/3 = (2-y)/5 ,  (5+2y)/3 = 25/12 +(5y + 3)/4 ,

2/3 (7/8-4x) -5/8 = 3/8

 
 

หลักในการย้ายข้างสมการ

           การแก้สมการ โดยการย้ายข้าง        

 
 

ในบทนี้ อธิบายโจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ

อย่างเป็นขั้นตอน พร้อมวีดีโอ  เรื่องการย้ายข้างสมการ

 
 

โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ  เรื่องการย้ายข้างสมการ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเนื้อหาในแต่ละแถบได้ทันที

 

ข้อที่21.โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 21   จงแก้สมการ   

        โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ                

 
  วีดีโอ 21 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
     
 

      •  เราต้องการ หาค่า  x

          จากโจทย์ คูณเข้าไปในวงเล็บก่อน

      • ทำการ แก้สมการ โดย การย้ายข้างสมการ  ดูตามสีไม่ยากครับ

 

 
 

             การแก้สมการ โดยการย้ายข้าง                   

 
 

             วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่22.โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 22     จงแก้สมการ   

                             โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ                        

 
  วีดีโอ 22 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
 
     
 

      •  เราต้องการ หาค่า x

          จากโจทย์ เป็นจำนวนคละทำให้เป็นเศษเกินก่อน

      •  ย้ายข้าง -14/3  ไปเป็น  14/3

 
 

              วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่23.โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 23     จงแก้สมการ   

                          โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ                          

 
  วีดีโอ 23 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
     
 

       •  เราต้องการ หาค่า y  

          จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า  1/3  คูณ อยู่กับ  (y+1) 

       •  เราต้อง กำจัด  1/3   โดยการ นำ  3  มาหาร  ทั้งสองด้านของสมการ

       •  จากนั้น ใช้ การย้ายข้างสมการ  จาก  - 4 ย้ายไป เป็น + 4

 
 

            วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่24. โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 24    จงแก้สมการ    

                          โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ                         

 
  วีดีโอ 24 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
 
     
 

      •  เราต้องการ หาค่า x  

          จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า  ค่า x คูณอยู่กับ  - 3/2

      •  เราต้อง กำจัด -3/2  นำ -2/3  มาคูณ  ทั้งสองด้านของสมการ

 
 

          วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่25. โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 25     จงแก้สมการ       

                     โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ                  

 
  วีดีโอ 25 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
     
 

      •  เราต้องการ หาค่า z

          จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า -1/5  บวกอยู่กับ  อยู่กับ z

     •  เราต้อง กำจัด  -1/5   โดยการ นำ  1/5  มาบวก  ทั้งสองด้านของสมการ

         หรือ อาจใช้ การย้ายข้างสมการ   โดย  -1/5   มีค่าเป็นลบ

         เมื่อย้ายไปด้านขวามือ              ได้    1/5   มีค่าเป็นบวก

 
 

          วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่26. โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 26       จงแก้สมการ

                        โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ  

 
  วีดีโอ 26 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
     
 

      •  เราต้องการ หาค่า y

          จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า  -2/3  หาร อยู่กับ y 

      •  เราต้อง กำจัด -2/3   โดยการ นำ  -2/3  มาคูณ  ทั้งสองด้านของสมการ

 
 

      วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่27.โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 27        จงแก้สมการ     

                     โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ         

 
  วีดีโอ 27 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
     
 

      •  เราต้องการ หาค่า y  

          จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า ทำจำนวนคละก่อน ให้เป็นเศษเกิน

      •  จัดระเบียบ  ย้าย ตัวแปร y   มาด้านซ้าย  ตัวเลขด้านขวา

          จากนั้นแก้สมการ  โดยการย้ายข้างสมการ

 
 

       วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่28.โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 28          จงแก้สมการ     

            โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ         

 
  วีดีโอ 28 เรื่องการย้ายข้างสมการ  
 
 
     
 

      •  เราต้องการ หาค่า m   

          จากโจทย์ เราย้ายข้าง  - 1/2    ไปด้านขวามือ เป็น  1/2

      •  เราต้อง กำจัด  -3/8   โดยการ นำ  -8/3   มาคูณ   ทั้งสองด้านของสมการ

      •   จากนั้น ทำการย้ายข้างสมการ ดูจาก วิธีทำใส่สี ไว้แล้วดูง่ายครับ 

           ดูจากวีดีโอ ก็จะทำให้เห็นต้นแบบ อย่าลืมฝึกฝน ด้วยนะครับ

 
 

      วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่29.โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 29     จงแก้สมการ  

                         โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
 

วีดีโอ 29 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ

 
 
 
     
 

      •   เราต้องการ หาค่า   m  

           จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า  

          จัด        ค่า m ให้อยู่ฝั่งซ้าย   และ ตัวเลขให้อยู่ด้านขวา 

      •   ย้ายข้าง   3m   ได้  -3m    , 1/2  ได้  -1/2

 
 

            วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ข้อที่30. โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 30     จงแก้สมการ    

                        โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ                       

 
  วีดีโอ 30 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
     
 

      •  เราต้องการ หาค่า y  

          จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า  ติดตัวส่วน คือ  3 , 5  อยู่ 

      •  เราต้อง กำจัด  3 , 5  โดยการ นำ  15  มาคูณ   ทั้งสองด้านของสมการ

      •  จากนั้นก็แก้สมการโดยการย้ายข้าง 

 
 

     วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ                 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่31. โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 31     จงแก้สมการ

                  โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการย้ายข้าง                  

 
  วีดีโอ 31 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
     
 

      •   เราต้องการ หาค่า y  

          จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า มีตัวส่วนคือ  13 , 2 , 4

          นำ  12 มาคูณตลอด ทุกเทอม เพื่อให้ส่วนหมดไป

      •  จากนั้นก็แก้สมการโดนวิธีการย้ายข้างสมการ

 
 

   วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการย้ายข้างสมการ                 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

ข้อที่32. โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ และวีดีโอ

 

ตัวอย่างที่ 32     จงแก้สมการ     

             โจทย์ วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย การย้ายข้างสมการ                

 
  วีดีโอ 32 โจทย์ เรื่องการย้ายข้างสมการ
 
 
 
 
     
 

      •  เราต้องการ หาค่า x  

          จากโจทย์ เราจะเห็นได้ว่า นำ  2/3 คูณในวงเล็บก่อน

      •  เราต้อง กำจัด ตัวส่วนที่ติดมา  โดยการ นำ 24  มาคูณ   ทั้งสองด้านของสมการ

      •  จากนั้นก็ทำการแก้สมการโดยการย้ายข้าง 

                     -1                   ย้ายไป ด้านขวา  เป็น  +1

                    -64 คูณ กับ x อยู่   ย้ายไปด้านขวา   เป็น หารด้วย -64

 
 

               วิธีแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK